Пример бр.3 - за утре!

ТУРИСТИЧКИ АГЕНЦИИ

НОВОСТИ И ПРОМОЦИИ

MeMoMak

Лето 2011

Copyright © 2011 MEMOMAK - СИТЕ ПРАВА ЗАДРЖАНИ

facebook

-------------

Посетете го и нашиот необичен и интересен профил на:

www.facebook.com/Turisticki-Agencii

witter

08.06.11 - 20:45 vasetoime

Porakata moze da sodrzi samo 140 znaka - vklucitelno i praznite mesta. Ovaa poraka sodrzi tocno 140 znaka - zaedno so trite tocki na krajot...

No Frame

БАЛКАН ТУРИСТ

No Frame
Green Up Arrow

А, Б, В...

АРБО ТРЕВЕЛ - СКОПЈЕ

www.arbotravel.com

023 109 518

АРИЕС -БИТОЛА

www.aries.com.mk

047 224 155

АУРОРА - СКОПЈЕ

www.aurora.com.mk

02 2 464 440

АТЛАНТИС - СТРУМИЦА

www.atlantis.com.mk

034 345 212

Претсавништва во:

СКОПЈЕ, 023 229 922

ОХРИД, 046 262 212

РАДОВИШ, 032 632 212

БИТОЛА,

ШТИП, 032 606 212

АТЛАНТИК ТУРС - КАВАДАРЦИ

www.atlantikturs.com

043 420 885

АТЛАНТИК – ШТИП

www.atlantic.com.mk

032 397 623

АТЛАС ПЛУС - СКОПЈЕ

www.atlasplus.com.mk

023 230 133

АТЛАС ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.atlas-travel.com.mk

023 290 600

АМСМ ТУРС - СКОПЈЕ

www.amsmtours.mk

023 181 120

АНА ТУРС - БИТОЛА

www.anatours.com.mk

047 203 580

АМБАСАДОР - СКОПЈЕ

www.ambasador.com.mk

023 129 129

АРИЕС - БИТОЛА

www.aries.com.mk

047 224155

АРКА - СКОПЈЕ

www.arka.com.mk

СКОПЈЕ 023 290 414

ОХРИД 046 252 300

АКОНИ ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.akonitravel.com.mk

023 298 126

АСТРААДРИЈА-СКОПЈЕ

www.astaadria.com

023 065 425

Б

БАЛКАН ТУРИСТ

www.balkanturist.com.mk

КАВАДАРЦИ 043 400 305

СКОПЈЕ 023 298 730

БИСЕР ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.macedonia-travel.com.mk

022 400 277

БЕЛА РОЗА – БИТОЛА

www.belaroza.com.mk

047 225 254

В

ВЕЛЈАН - КОЧАНИ

www.vel-jan.com

033 274 433

ВЕСНА–ТУРС СКОПЈЕ

www.vesna-turs.com.mk

022 531 076

ВИОР 2 - СКОПЈЕ

www.viordva.com

022 460 892

ВИС ПОЈ - ОХРИД

www.vispoj.com.mk

046 255 600

Г

ГАСТРО – ТЕТОВО

www.gastrotravel.mk

044 333 397

ГЕНЕРАЛТУРИСТ – СКОПЈЕ

www.generaltourist.com.mk

023 217 410

Д

ДЕЛФИНА ТУРС – СКОПЈЕ

www.delfinaturs.com

022 460 299

Дипломатик Травел Сервис

www.diplomatic.com.mk

023 131 348

ДУРМО ТУРС – ГОСТИВАР

www.durmotours.com

042 217 370

Е

ЕКСТРАБУС – КАВАДАРЦИ

www.ekstrabus.com.mk

043 420 020

ЕЛИДА ТУРС - ОХРИД

www.elidaturs.mk

046 257 977

ЕТЦ - СКОПЈЕ

www.etc.com.mk

023 216 100

ЕУРОТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.eurotravel.com.mk

023 239 142

Ж

З

ЗИП ТРАВЕЛ

www.ziptravel.com.mk

СКОПЈЕ 023 112 963

ТЕТОВО 044 347 600

ШТИП 032 391 391

Ѕ

И

ИН ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.intravel.com.mk

023 118 910

ИГУАНА – СКОПЈЕ

www.iguana.com.mk

023 232 130

ИДОТУРС - ТЕТОВО

www.idotours.com.mk

044 337 201

Ј

ЈК ТРАВЕЛ - БИТОЛА

www.jk.com.mk

047 220 248

ЈСП ТУРС -СКОПЈЕ

www.jspturs.com.mk

023 091 522

К

КОНТЕКСТ - СКОПЈЕ

www.kontext.com.mk

023 223 579

Коузон -СКОПЈЕ

www.kouzoncorporation.com

023 238 801

Л

ЛЕННИ ТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.lennytravel.com.mk

023 115 015

М

МАГЕЛАН – СКОПЈЕ

www.magelantravel.com.mk

023 132 312

Мартин Травел - ВЕЛЕС

www.martintravel.com.mk

043 234 663

МЕДИТЕРАН - ШТИП

www.mediteran.com.mk

032 397 001

МЕТРОПОЛИТЕН -СКОПЈЕ

www.metropoliten.com.mk

023 222 437

МЕТФИЛ - КОЧАНИ

www.metfil.com.mk

033 274 371

Н

НЕХАР ТУРС - СКОПЈЕ

www.nehar.mk

023 131 045

НОА ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.noatravelmk.com

023 077 957

О

ОРБИТА - БИТОЛА

www.orbita-mk.com

047 228 877

ОСКАРТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.oskartravel.com.mk

023 134 090

П

ПАЛАС - БИТОЛА

www.palas.com.mk

047 232 980

ПАПИЛЛОН - СКОПЈЕ

www.papillon.com.mk

023 123 477

ПЕТ – СКОПЈЕ

www.pet.com.mk

02 3 222 201

ПИЛОТ ТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.pilottravel.com.mk

02 3 231 446

Р

С

САВАНА - СКОПЈЕ

www.savana.com.mk

023 115 826

САФАРИ ТА

www.ta-safari.com

СТРУМИЦА 034 345 335

СКОПЈЕ 02 3 101 999

СКАУТ - СКОПЈЕ

www.skaut.com.mk

023 232 611

СКОПЈЕТУРС - СКОПЈЕ

www.skopjetours.com.mk

023 135 077

СКАБУЛ –СКОПЈЕ

www.skobul.homestead.com

023 226 932

САРА ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.saratravel.com.mk

025 298 555

Т

ТУРИСТ - БИТОЛА

www.turist.com.mk

047 202 777

ТЕО ТРАВЕЛ - БИТОЛА

www.teotravel.com

047 228 185

У

Ф

ФАЛКОН – СКОПЈЕ

www.falcon.com.mk

022 455 559

ФАБУЛА - СКОПЈЕ

www.fibula.com.mk

023 238 081

Х

Ц

Џ

Ш

Почитувани посетители на овој сајт,

.................................................................

За нас е од огромна важност да ги прочитаме вашите мислења, критики сугестии и коментари.

Вашите коментари се 100% анонимни па

затоа СЛОБОДНО коментирајте - така Вие ке ни помогнете заеднички да го направиме овој сајт уште поубав и покорисен за сите!

Исто така, ако знаете некоја Туристичка агенција од вашиот град што не е на нашиот список - внесете ја а ние веднаш ке ја додадеме во листата!

Повелете!

Вашата Т.А. тука

Twitter
Default Frame
Facebook
Default Frame
No Frame

А, Б, В...

АРБО ТРЕВЕЛ - СКОПЈЕ

www.arbotravel.com

02 3 109 518

АРИЕС -БИТОЛА

www.aries.com.mk

047 224155

АУРОРА - СКОПЈЕ

www.aurora.com.mk

02 2 464 440

АТЛАНТИС - СТРУМИЦА

www.atlantis.com.mk

Претсавништва во:

СКОПЈЕ, ОХРИД,

РАДОВИШ, БИТОЛА

АТЛАНТИК ТУРС - КАВАДАРЦИ

www.atlantikturs.com

043 420 885

АТЛАНТИК – ШТИП

www.atlantic.com.mk

032 397 623

АТЛАС ПЛУС - СКОПЈЕ

www.atlasplus.com.mk

02 3 230 133

АТЛАС ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.atlas-travel.com.mk

02 3 290 600

АМСМ ТУРС - СКОПЈЕ

www.amsmtours.mk

02 3181-120

АНА ТУРС - БИТОЛА

www.anatours.com.mk

047 203 580

АМБАСАДОР - СКОПЈЕ

www.ambasador.com.mk

02 3 129 129

АРИЕС - БИТОЛА

www.aries.com.mk

047 224155

АРКА

www.arka.com.mk

СКОПЈЕ 02 3 290 414

ОХРИД 046 252 300

АКОНИ ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.akonitravel.com.mk

2 3298-126

АКОНИ ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.akonitravel.com.mk

02 3 298 126

АСТРААДРИЈА-СКОПЈЕ

www.astaadria.com

02 3 065 425

Б

БАЛКАН ТУРИСТ

www.balkanturist.com.mk

КАВАДАРЦИ 043 400 305

СКОПЈЕ 02 3 298 730

БАЛКАНЦИ ВО АМЕРИКА

www.balkancivoamerika.com

????????

БИСЕР ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.macedonia-travel.com.mk

02 2 400 277

БЕЛА РОЗА – БИТОЛА

www.belaroza.com.mk

047 225 254

В

ВЕЛЈАН - КОЧАНИ

http://www.vel-jan.com/

033/274-433

ВЕСНА–ТУРС СКОПЈЕ

www.vesna-turs.com.mk

02 2 531 076

ВИОР 2 - СКОПЈЕ

www.viordva.com

022 460 892

ВИС ПОЈ - ОХРИД

www.vispoj.com.mk

046 255 600

Г

ГАСТРО – ТЕТОВО

www.gastrotravel.mk

44 333 397

ГЕНЕРАЛТУРИСТ – СКОПЈЕ ,........... НЕ ИМ РАБОТИ НИЕДЕН ЛИНК (ПРАЈ САЈТ_

www.generaltourist.com.mk

02 3 217 410

Д

ДЕЛФИНА ТУРС – СКОПЈЕ

www.delfinaturs.com

02 2 460 299

Дипломатик Травел Сервис

www.diplomatic.com.mk

02 3 131 348

ДУРМО ТУРС – ГОСТИВАР

www.durmotours.com

042 217 370

Е

ЕКСТРАБУС - КАВАДАРЦИ

http://ekstrabus.com.mk

043/420-020

ЕЛИДА ТУРС - ОХРИД

http://www.elidaturs.mk/

046 257 977

ЕТЦ - СКОПЈЕ

www.etc.com.mk

02 3 216 100

ЕУРОТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.eurotravel.com.mk

02 3 239 142

Ж

З

ЗИП ТРАВЕЛ

http://ziptravel.com.mk/

СКОПЈЕ 02 3 112 963

ТЕТОВО 044 347 600

ШТИП 032 391 391

Ѕ

И

ИН ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.intravel.com.mk

2 31 18 910

ИГУАНА – СКОПЈЕ

www.iguana.com.mk

02/3232-130

ИДОТУРС - ТЕТОВО

www.idotours.com.mk

044 337 201

Ј

ЈК ТРАВЕЛ - БИТОЛА

http://www.jk.com.mk/

047 220 248

ЈСП ТУРС -СКОПЈЕ

www.jspturs.com.mk

2 30 91 522

К

КОНТЕКСТ - СКОПЈЕ

www.kontext.com.mk

(02) / 3223 579

Коузон -СКОПЈЕ

www.kouzoncorporation.com

02 3 238 801

Л

ЛЕННИ ТРАВЕЛ – СКОПЈЕ *****

www.lennytravel.com.mk

http://lennytravel.com.mk

02 3 115 015

М

МАГЕЛАН – СКОПЈЕ

www.magelantravel.com.mk

02 3 132 312

Мартин Травел - ВЕЛЕС

www.martintravel.com.mk

043 234 663

МЕДИТЕРАН - ШТИП

http://mediteran.com.mk/

032 397 001

МЕТРОПОЛИТЕН -СКОПЈЕ

metropoliten.com.mk

02 3 222 437

МЕТФИЛ -КОЧАНИ

www.metfil.com.mk

033 274 – 371

Н

НЕХАР ТУРС - СКОПЈЕ

www.nehar.mk

02 3 131 045

НОА ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.noatravelmk.com

02 30 77 957

О

ОРБИТА - БИТОЛА

www.orbita-mk.com

047 228 877

ОСКАРТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.oskartravel.com.mk

02/ 3134-090

П

ПАЛАС - БИТОЛА

www.palas.com.mk

047 232 980

ПАПИЛЛОН - СКОПЈЕ

www.papillon.com.mk

023 123 477

ПЕТ – СКОПЈЕ

www.pet.com.mk

02 3 222 201

ПИЛОТ ТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.pilottravel.com.mk

02 3 231 446

Р

С

САВАНА - СКОПЈЕ

http://www.savana.com.mk/

02 3 115 826

САФАРИ ТА

www.ta-safari.com

СТРУМИЦА 034 345 335

СКОПЈЕ 02 3 101 999

СКАУТ - СКОПЈЕ

http://skaut.com.mk

02 3 232 611

СКОПЈЕТУРС - СКОПЈЕ

www.skopjetours.com.mk

2 31 35 - 077

СКАБУЛ –СКОПЈЕ

skobul.homestead.com

2 32 26 932

САРА ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.saratravel.com.mk

02/ 5298 - 555

Т

ТУРИСТ - БИТОЛА

www.turist.com.mk

047 202 777

ТЕО ТРАВЕЛ - БИТОЛА

www.teotravel.com

047 228 185

У

Ф

ФАЛКОН – СКОПЈЕ

www.falcon.com.mk

02 2 455 559

ФАБУЛА - СКОПЈЕ

www.fibula.com.mk

02 3 238 081

Х

Ц

Џ

Ш

No Frame
No Frame

А, Б, В...

АРБО ТРЕВЕЛ - СКОПЈЕ

www.arbotravel.com

023 109 518

АРИЕС -БИТОЛА

www.aries.com.mk

047 224 155

АУРОРА - СКОПЈЕ

www.aurora.com.mk

02 2 464 440

АТЛАНТИС - СТРУМИЦА

www.atlantis.com.mk

034 345 212

Претсавништва во:

СКОПЈЕ, 023 229 922

ОХРИД, 046 262 212

РАДОВИШ, 032 632 212

БИТОЛА,

ШТИП, 032 606 212

АТЛАНТИК ТУРС - КАВАДАРЦИ

www.atlantikturs.com

043 420 885

АТЛАНТИК – ШТИП

www.atlantic.com.mk

032 397 623

АТЛАС ПЛУС - СКОПЈЕ

www.atlasplus.com.mk

023 230 133

АТЛАС ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.atlas-travel.com.mk

023 290 600

АМСМ ТУРС - СКОПЈЕ

www.amsmtours.mk

023 181 120

АНА ТУРС - БИТОЛА

www.anatours.com.mk

047 203 580

АМБАСАДОР - СКОПЈЕ

www.ambasador.com.mk

023 129 129

АРИЕС - БИТОЛА

www.aries.com.mk

047 224155

АРКА - СКОПЈЕ

www.arka.com.mk

СКОПЈЕ 023 290 414

ОХРИД 046 252 300

АКОНИ ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.akonitravel.com.mk

023 298 126

АКОНИ ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.akonitravel.com.mk

023 298 126

АСТРААДРИЈА-СКОПЈЕ

www.astaadria.com

023 065 425

Б

БАЛКАН ТУРИСТ

www.balkanturist.com.mk

КАВАДАРЦИ 043 400 305

СКОПЈЕ 023 298 730

БИСЕР ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.macedonia-travel.com.mk

022 400 277

БЕЛА РОЗА – БИТОЛА

www.belaroza.com.mk

047 225 254

В

ВЕЛЈАН - КОЧАНИ

www.vel-jan.com

033 274 433

ВЕСНА–ТУРС СКОПЈЕ

www.vesna-turs.com.mk

022 531 076

ВИОР 2 - СКОПЈЕ

www.viordva.com

022 460 892

ВИС ПОЈ - ОХРИД

www.vispoj.com.mk

046 255 600

Г

ГАСТРО – ТЕТОВО

www.gastrotravel.mk

044 333 397

ГЕНЕРАЛТУРИСТ – СКОПЈЕ

www.generaltourist.com.mk

023 217 410

Д

ДЕЛФИНА ТУРС – СКОПЈЕ

www.delfinaturs.com

022 460 299

Дипломатик Травел Сервис

www.diplomatic.com.mk

023 131 348

ДУРМО ТУРС – ГОСТИВАР

www.durmotours.com

042 217 370

Е

ЕКСТРАБУС – КАВАДАРЦИ

www.ekstrabus.com.mk

043 420 020

ЕЛИДА ТУРС - ОХРИД

http://www.elidaturs.mk

046 257 977

ЕТЦ - СКОПЈЕ

www.etc.com.mk

023 216 100

ЕУРОТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.eurotravel.com.mk

023 239 142

Ж

З

ЗИП ТРАВЕЛ

www.ziptravel.com.mk

СКОПЈЕ 023 112 963

ТЕТОВО 044 347 600

ШТИП 032 391 391

Ѕ

И

ИН ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.intravel.com.mk

023 118 910

ИГУАНА – СКОПЈЕ

www.iguana.com.mk

023 232 130

ИДОТУРС - ТЕТОВО

www.idotours.com.mk

044 337 201

Ј

ЈК ТРАВЕЛ - БИТОЛА

www.jk.com.mk

047 220 248

ЈСП ТУРС -СКОПЈЕ

www.jspturs.com.mk

023 091 522

К

КОНТЕКСТ - СКОПЈЕ

www.kontext.com.mk

023 223 579

Коузон -СКОПЈЕ

www.kouzoncorporation.com

023 238 801

Л

ЛЕННИ ТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.lennytravel.com.mk

023 115 015

М

МАГЕЛАН – СКОПЈЕ

www.magelantravel.com.mk

023 132 312

Мартин Травел - ВЕЛЕС

www.martintravel.com.mk

043 234 663

МЕДИТЕРАН - ШТИП

http://mediteran.com.mk

032 397 001

МЕТРОПОЛИТЕН -СКОПЈЕ

www.metropoliten.com.mk

023 222 437

МЕТФИЛ - КОЧАНИ

www.metfil.com.mk

033 274 371

Н

НЕХАР ТУРС - СКОПЈЕ

www.nehar.mk

023 131 045

НОА ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.noatravelmk.com

023 077 957

О

ОРБИТА - БИТОЛА

www.orbita-mk.com

047 228 877

ОСКАРТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.oskartravel.com.mk

023 134 090

П

ПАЛАС - БИТОЛА

www.palas.com.mk

047 232 980

ПАПИЛЛОН - СКОПЈЕ

www.papillon.com.mk

023 123 477

ПЕТ – СКОПЈЕ

www.pet.com.mk

02 3 222 201

ПИЛОТ ТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.pilottravel.com.mk

02 3 231 446

Р

С

САВАНА - СКОПЈЕ

www.savana.com.mk

023 115 826

САФАРИ ТА

www.ta-safari.com

СТРУМИЦА 034 345 335

СКОПЈЕ 02 3 101 999

СКАУТ - СКОПЈЕ

www.skaut.com.mk

023 232 611

СКОПЈЕТУРС - СКОПЈЕ

www.skopjetours.com.mk

023 135 077

СКАБУЛ –СКОПЈЕ

www.skobul.homestead.com

023 226 932

САРА ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.saratravel.com.mk

025 298 555

Т

ТУРИСТ - БИТОЛА

www.turist.com.mk

047 202 777

ТЕО ТРАВЕЛ - БИТОЛА

www.teotravel.com

047 228 185

У

Ф

ФАЛКОН – СКОПЈЕ

www.falcon.com.mk

022 455 559

ФАБУЛА - СКОПЈЕ

www.fibula.com.mk

023 238 081

Х

Ц

Џ

Ш

А, Б, В...

АРБО ТРЕВЕЛ - СКОПЈЕ

www.arbotravel.com

023 109 518

АРИЕС -БИТОЛА

www.aries.com.mk

047 224 155

АУРОРА - СКОПЈЕ

www.aurora.com.mk

02 2 464 440

АТЛАНТИС - СТРУМИЦА

www.atlantis.com.mk

034 345 212

Претсавништва во:

СКОПЈЕ, 023 229 922

ОХРИД, 046 262 212

РАДОВИШ, 032 632 212

БИТОЛА,

ШТИП, 032 606 212

АТЛАНТИК ТУРС - КАВАДАРЦИ

www.atlantikturs.com

043 420 885

АТЛАНТИК – ШТИП

www.atlantic.com.mk

032 397 623

АТЛАС ПЛУС - СКОПЈЕ

www.atlasplus.com.mk

023 230 133

АТЛАС ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.atlas-travel.com.mk

023 290 600

АМСМ ТУРС - СКОПЈЕ

www.amsmtours.mk

023 181 120

АНА ТУРС - БИТОЛА

www.anatours.com.mk

047 203 580

АМБАСАДОР - СКОПЈЕ

www.ambasador.com.mk

023 129 129

АРИЕС - БИТОЛА

www.aries.com.mk

047 224155

АРКА - СКОПЈЕ

www.arka.com.mk

СКОПЈЕ 023 290 414

ОХРИД 046 252 300

АКОНИ ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.akonitravel.com.mk

023 298 126

АКОНИ ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.akonitravel.com.mk

023 298 126

АСТРААДРИЈА-СКОПЈЕ

www.astaadria.com

023 065 425

Б

БАЛКАН ТУРИСТ

www.balkanturist.com.mk

КАВАДАРЦИ 043 400 305

СКОПЈЕ 023 298 730

БИСЕР ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.macedonia-travel.com.mk

022 400 277

БЕЛА РОЗА – БИТОЛА

www.belaroza.com.mk

047 225 254

В

ВЕЛЈАН - КОЧАНИ

www.vel-jan.com

033 274 433

ВЕСНА–ТУРС СКОПЈЕ

www.vesna-turs.com.mk

022 531 076

ВИОР 2 - СКОПЈЕ

www.viordva.com

022 460 892

ВИС ПОЈ - ОХРИД

www.vispoj.com.mk

046 255 600

Г

ГАСТРО – ТЕТОВО

www.gastrotravel.mk

044 333 397

ГЕНЕРАЛТУРИСТ – СКОПЈЕ

www.generaltourist.com.mk

023 217 410

Д

ДЕЛФИНА ТУРС – СКОПЈЕ

www.delfinaturs.com

022 460 299

Дипломатик Травел Сервис

www.diplomatic.com.mk

023 131 348

ДУРМО ТУРС – ГОСТИВАР

www.durmotours.com

042 217 370

Е

ЕКСТРАБУС – КАВАДАРЦИ

www.ekstrabus.com.mk

043 420 020

ЕЛИДА ТУРС - ОХРИД

http://www.elidaturs.mk

046 257 977

ЕТЦ - СКОПЈЕ

www.etc.com.mk

023 216 100

ЕУРОТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.eurotravel.com.mk

023 239 142

Ж

З

ЗИП ТРАВЕЛ

www.ziptravel.com.mk

СКОПЈЕ 023 112 963

ТЕТОВО 044 347 600

ШТИП 032 391 391

Ѕ

И

ИН ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.intravel.com.mk

023 118 910

ИГУАНА – СКОПЈЕ

www.iguana.com.mk

023 232 130

ИДОТУРС - ТЕТОВО

www.idotours.com.mk

044 337 201

Ј

ЈК ТРАВЕЛ - БИТОЛА

www.jk.com.mk

047 220 248

ЈСП ТУРС -СКОПЈЕ

www.jspturs.com.mk

023 091 522

К

КОНТЕКСТ - СКОПЈЕ

www.kontext.com.mk

023 223 579

Коузон -СКОПЈЕ

www.kouzoncorporation.com

023 238 801

Л

ЛЕННИ ТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.lennytravel.com.mk

023 115 015

М

МАГЕЛАН – СКОПЈЕ

www.magelantravel.com.mk

023 132 312

Мартин Травел - ВЕЛЕС

www.martintravel.com.mk

043 234 663

МЕДИТЕРАН - ШТИП

http://mediteran.com.mk

032 397 001

МЕТРОПОЛИТЕН -СКОПЈЕ

www.metropoliten.com.mk

023 222 437

МЕТФИЛ - КОЧАНИ

www.metfil.com.mk

033 274 371

Н

НЕХАР ТУРС - СКОПЈЕ

www.nehar.mk

023 131 045

НОА ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.noatravelmk.com

023 077 957

О

ОРБИТА - БИТОЛА

www.orbita-mk.com

047 228 877

ОСКАРТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.oskartravel.com.mk

023 134 090

П

ПАЛАС - БИТОЛА

www.palas.com.mk

047 232 980

ПАПИЛЛОН - СКОПЈЕ

www.papillon.com.mk

023 123 477

ПЕТ – СКОПЈЕ

www.pet.com.mk

02 3 222 201

ПИЛОТ ТРАВЕЛ – СКОПЈЕ

www.pilottravel.com.mk

02 3 231 446

Р

С

САВАНА - СКОПЈЕ

www.savana.com.mk

023 115 826

САФАРИ ТА

www.ta-safari.com

СТРУМИЦА 034 345 335

СКОПЈЕ 02 3 101 999

СКАУТ - СКОПЈЕ

www.skaut.com.mk

023 232 611

СКОПЈЕТУРС - СКОПЈЕ

www.skopjetours.com.mk

023 135 077

СКАБУЛ –СКОПЈЕ

www.skobul.homestead.com

023 226 932

САРА ТРАВЕЛ - СКОПЈЕ

www.saratravel.com.mk

025 298 555

Т

ТУРИСТ - БИТОЛА

www.turist.com.mk

047 202 777

ТЕО ТРАВЕЛ - БИТОЛА

www.teotravel.com

047 228 185

У

Ф

ФАЛКОН – СКОПЈЕ

www.falcon.com.mk

022 455 559

ФАБУЛА - СКОПЈЕ

www.fibula.com.mk

023 238 081

Х

Ц

Џ

Ш

СПИСОК ПО ГРАДОВИ

This Site Was Created Using Wix.com . Create Your Own Site for Free >>Start